Förbered dig för sångfesten - när ska jag äta och vad ska jag ha på mig?

12.05.2022 kl. 10:51
Vi har sammanställt viktig praktisk info för alla sångfestdeltagare. Läs och begrunda, så blir sångfesten en succé!

Sångfesttidtabellen

När övar damkoristerna, när ska manskörerna ställa upp och när är det körkaruseller? Här hittar du scheman för sångfesten.

Festivalkansliet

Festivalkansliets nya adress är Georgsgatan 18, alltså SFV-huset G18. På kansliet checkar man in, får hjälp vid frågor och kan ta en liten paus. Festivalkansliet finns på första våningen i rum 101. (Obs: Kansliet är alltså flyttat till G18 från Arbis, som det stod i Resonans 1-2022).

Festivalkansliets öppethållningstider: Torsdag 9.6: 12-21
Fredag 10.6: 9-18
Lördag 11.6: 8-18
Söndag 12.6: 8-17

Meddela ifall ni inte kan lösa ut era grejer under kansliets öppethållningstider!

Festivalkansliets telefonnummer: 045 78383589
Festivalkansliets epost: sangfest@fssmf.fi 

Det är viktigt att alla blir incheckade via festivalkansliet och får sina festivalpass. Om ni anländer som en grupp rekommenderas att 1-2 personer sköter incheckningen.

Körer och orkestrar (grupper): Gruppens reseledare eller kontaktpersoner checkar in sina egna deltagare på kansliet på G18.

Enskilda deltagare: Checkar in på kansliet.

Vid incheckning delar vi ut: Festivalpass, Programbok, Sångfestens axelväska.

Festivalpallen

Fås vid övningarna på Medborgartorget. Efter det håller alla reda på sin egen pall, den ryms i axelväskan. Pallen är en hopfällbar triangelpall som används då kören sitter på körställningen. Sångfestens körställning har breda men låga trappsteg. Tack vare festivalpallen kan du vila dina trötta ben under repetitionerna och under konserten medan just din stämma inte behövs. Festivalpallen bärs alltid med i festivalväskan, och kan då användas vid korta matpauser, vid körkaruseller mm.

Festivalpasset

Festivalpass behövs för inträde till konserter och evenemang. Genom att bära festivalpasset hela tiden underlättas även ordningsvakternas arbete.

Festivalväskan

Festivalväskan behövs för att förvara medhavda noter, mellanmål, egen vattenflaska och regnrock. Även festivalpallen bärs i väskan.

Programboken

I programboken finns allt från konserttider och program, dirigentpresentationer, historisk översikt, hälsningar, repertoarlistor, uppställningsinfo för paraden, deltagarlistor, kartor, kontaktuppgifter mm. Programboken kommer att finnas till salu även för allmänheten.

Sångfestparaden

Till varje sångfest hör sångfestens festtåg, som denna gång är 1,1 kilometer lång. Det betyder en festlig promenad från Gamla kyrkoparken till Medborgartorget, med start kl 11:00. Uppställning från kl 10:00 i parken vid Gamla kyrkan (Lönnrotsgatan 6). Paradpubliken styrs till Svenska Teatern där alla förbipasserande körer och orkestrar annonserade enligt sin körskylt.

Cocktailen

Cocktailen på torsdagen pågår kl. 18-20. Man får fritt komma och gå under cocktail-tillfället. Kom

ihåg att förhandsanmälan krävs för cocktailen. Kom ihåg festivalpasset, annars kommer du inte in.

Mat på eget ansvar

Den mat som ingår i sångfesten är kvällsfesten på lördag (för anmälda) och en lätt lunch på söndagen.

Beakta övningstider och transportsträckor

Det är väldigt viktigt att komma i tid till övningarna. Planera därför in era egna matpauser på förhand. Ta en titt på sångfestschemat här för att planera in dina matpauser. 

Undvik restaurangbesök under lunchtid, pga rusning.

Vi rekommenderar:

Matsäck: Packa egen matsäck i sångfestväskan redan från morgonen. Det betyder egna snacks och mellanmål, en smörgås, egen vattenflaska etc.

Food Trucks (gatukök) som finns på festivalområdet.

Färdigmat från butiken (sallader, wraps, sushi, smoothien, semlor – dvs mat som inte behöver värmas och som går snabbt att skaffa).

Snabba butiker:

Butiker i närheten är exempelvis: Posthusets K-Supermarket, Sokos S-market, Elielplatsens Alepa, R-Kioskerna, Järnvägsstationens snabbmatsställen.

Pick up-mat: Gör om möjligt förhandsbeställning för hela kören och plocka upp maten, så behöver ni inte köa. En hel kör kan t.ex. vid behov tidseffektivt inta sin pick-up-lunch sittande på sina egna festivalpallar, drickande ur sina egna vattenflaskor.

Klädsel

Torsdag: Cocktail på Bio Rex: Fri klädsel

Fredag: Öppningskonserten: Enhetlig klädsel inom ensemblen.

Lördag: We Are Voice-konserten: Fri klädsel. Kvällsfesten: Sommarfint

Söndag: Paraden: Folkdräkt eller enhetlig klädsel inom ensemblen. Huvudfesten: Folkdräkt/enhetlig klädsel inom ensemblen.

På fredagen kan man byta kläder på Balders mellan kl. 10 och 22